• Ministerie van VWS

Ministerie van VWS

"Het is voor het UZI-register van belang om zorgpassen op de best beveiligde manier te leveren. Het UZI-register werkt samen met Dynalogic als logistieke partner. Wij leveren zorgpassen aan de deur bij de aanvrager. Dit na het doorlopen van een aantal stappen om de identiteit en de authenticiteit van zijn of haar ID-bewijs vast te stellen. Het gehele logistieke proces is zo ingericht dat het CIBG direct inzicht geeft in de status van afhandeling van de orders".

Ruud Adelaar, Service Manager Beheer & Implementatie, CIBG Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport